Algemene voorwaarden

Rechten en plichten

Voor alle arrangementen door vette-arrangementen geleverd (altijd op maat gemaakt), dienen de afdrachten aan rechthebbenden door de orkesten zelf geregeld te worden. Meestal is dat al geregeld doordat ieder orkest, of diegene die het orkest inhuurt, zelf al een afdracht doet (of heeft gedaan) aan Buma/Stemra en/of Sena. Vette-arrangementen is geen uitgeverij en heeft ook geen voorraad van arrangementen. Ieder nummer wordt per orkest apart samengesteld, dus op maat aangeleverd. Voor het “kopen” van een arrangement gelden andere bedragen en afspraken (op aanvraag en per nummer verschillend). Voor totaal composities geldt hetzelfde als kooparrangementen.

De leveringsvoorwaarden

Alle arrangementen worden uitsluitend in opdracht geschreven. De rechten blijven bij de oorspronkelijk rechthebbende. Bij geschillen hierop betrekking hebbende is de opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk. Vette-arrangementen aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid. Vette-arrangementen behoudt zich het recht voor om een bepaald muziekstuk ook voor andere orkesten opnieuw te arrangeren. U bent zelf verantwoordelijk voor het afdragen van BUMA-rechten bij uitvoering van het arrangement.

De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds indicatief en zijn nimmer als bindend aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bij afwijking van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente. Met het plaatsen van een arrangeeropdracht verklaart u zich akkoord met bovenstaande leveringsvoorwaarden.

Disclaimer

De gegevens die u invult bij uw bestelling worden niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden door ons gebruikt om u te informeren en om een eventuele bestelling te bevestigen. Muziek van vette-arrangementen mag niet zonder toestemming worden gekopieerd en/of onderhands worden geruild, verhuurd of doorverkocht. Prijzen en andere gegevens vermeld op de website en overige uitingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.